Ollis Optikk As

Ollis Optikk as ble etablert av Ole J. Wilberg og hans kone Hanne i 1979. Første butikken ble etablert sentralt på Sas Hotellet Holbergsplass Oslo. Ønsket om å skille seg fra mengden og ha en annen profil enn konkurentene var en grunnleggende tanke. Nye merker ble hentet inn fra messer i Milano og Paris.
Tanken var å være først ikke nødvendigvis størst, og først har Ollis Optikk også vært med kjente brillemerker fra hele verden.