Priser på tjenester utført

Synsundersøkelse

Synsundersøkelse med trykkmåling

Synsundersøkelse utvidet

Nytilpasning linser

Retilpasning linser

Linsekontroll

kr. 400,-

kr. 500,-

kr. 700,-

kr. 800,-

kr. 600,-

kr. 500,-

Brilletilpasning hel ramme

Brilletilpasning nylon

Brilletilpasning garnityr

kr. 400,-

kr. 700,-

kr. 1000,-