Priser på tjenester utført

Synsundersøkelse
Synsundersøkelse med trykkmåling
Synsundersøkelse utvidet
Nytilpasning linser
Retilpasning linser
Linsekontroll
kr. 400,-
kr. 500,-
kr. 700,-
kr. 800,-
kr. 600,-
kr. 500,-
Brilletilpasning hel ramme
Brilletilpasning nylon
Brilletilpasning garnityr
kr. 400,-
kr. 700,-
kr. 1000,-